SetACL - nastavení oprávnění na klíč v registru Windows

Pokud nějaký uživatel nemá administrátorská práva a potřebujete pro funkci nějakého programu mu přidat oprávnění ke klíči v registru Windows, lze tak udělat pomocí regeditu a poté nastavením oprávnění v nabídce na pravém tlačítku myši.

Když ale potřebujete nastavit u více uživatelů, je lepší vyřešit jinak. K danému účelu se hodí nástroj SetACL, který stáhneme na adrese https://helgeklein.com/download/.

Poté již voláme skriptem (dávkovým souborem bat). Ukázka kódu níže, soubor SetACL.exe je umístěn v C:\temp. Příkazem nastavujeme plná práva ke klíči pro uživatelskou skupinu Users.

REM Skript na nastaveni prepinani licence ArcGIS pro uzivatele bez prav administratora

C:\temp\SetACL.exe -on "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\clsid\{E6BDAA76-4D35-11D0-98BE-00805F7CED21}" -ot reg -actn ace -ace "n:Users;p:full"

C.\temp\SetACL.exe -on "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ESRI\License10.6" -ot reg -actn ace -ace "n:Users;p:full"


@ECHO OFF

ECHO.
ECHO Nastaveni prav je hotovo.
ECHO Pro ukonceni stisknete libovolnou klavesu...
ECHO.

PAUSE